Film 7: Demente beboere (Kode: )

På de danske plejecentre lider størstedelen af beboerne af demens i mere eller mindre udtalt grad, og det skaber store udfordringer for plejepersonalet og de pårørende i dagligdagen.
 
Demenssygdommen kan ændre personligheden, give humørudsving, påvirke sproget eller udarte sig i aggressiv adfærd, og det er derfor vigtigt at vide noget om bag- grunden for sygdommen og forstå, hvorfor beboeren reagerer på en bestemt måde.
 
Man skal være opmærksom på depression, der tit følger lige i hælene på demens- sygdommen.
 
Smerter, og behandling med smertestillende medicin, er et andet vigtigt område, som personalet også skal kende til.
 
Den demente beboer ser og tolker verden på en ganske anden måde end raske mennesker, og det kan føre til situationer med udadreagerende og aggressiv adfærd, der kan være meget svære at forstå og håndtere.
 
Længde: 18 minutter.
 
 
Findes også i en version med engelske undertekster.
 
Pris: 299.00 DKK
plus 25 % moms
Antal:
Copyright www.maxx-marketing.net