Film G: The Eden Alternative (Kode: )

Denne livsfilosofi er udsprunget af et 3-årigt amerikansk demensprojekt fra starten af 1990’erne, som har været repræsenteret i Danmark i ca. 10 år. Livsfilosofien er bygget op omkring en procesguide og en række supplerende værktøjer, som bistår plejecenteret under gennemførelsen af den lokale kulturforandringsproces.
 
Formålet er at fjerne tre unødvendige omsorgsplager: ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.
 
Dette gøres ved at omdanne et traditionelt institutionspræget plejecenter til et levested, hvor alle involverede kan udvikle sig og trives - uanset alder og handicap.
 
The Eden Alternative arbejder med 10 principper, som i denne film er delt ind i 5 grupper:
 
1. Erkend problemet: De tre omsorgsplager - ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed - tegner sig for størstedelen af lidelser blandt vore ældste.
 
2. Anerkend løsningen: Skab levesteder, hvor livet udvikler sig i tæt og vedvarende kontakt med planter, dyr og børn. Disse relationer skaber vejen til liv værd at leve - for både unge og ældre.
 
3. Modgiftene til smerterne: Kærlige relationer er midlet mod ensomhed. Variation og spontanitet i hverdagen er midlet mod kedsomhed. Og at give, såvel som at modtage omsorg, er midlet mod hjælpeløshed.
 
4. Alternativ praksis - nye måder at tænke og handle på: At gøre ting, vi finder mening i, er essentielt for menneskers sundhed. Medicinsk og fysisk behandling er rigtig, når den er nødvendig, men den ægte menneskelige omsorg skal være styrende i hverdagen. Og der skal arbejdes på at placere flest mulige beslutningsprocesser hos vore ældre eller hos de personer, der er tættest på de ældre.
 
5. Ledelse og drivkraft: Levestederne skal hjælpes til konstant at udvikle sig, vokse og trives efter at værdiprincipperne er indarbejdet. En klog og engageret ledelse er hjerteblodet i kampen for at overvinde de tre omsorgsplager.
 
Lær mere om, hvordan disse principper kan inspirere til at gennemføre kulturforandring i plejehjem i Danmark på: www.edendenmark.dk
 
Længde: 24 minutter.
 
OBS. Ovenstående pris er for normalt brug på plejecentre o.l. steder. Hvis filmene skal anvendes til biblioteksbrug på SOSU-skoler, University Colleges, i normale biblioteker og lignende steder er prisen + 50 %. Angiv venligst i det relevante felt ved bestilling om dette er tilfældet.
 
Pris: 324.00 DKK
plus 25 % moms
Antal:
Copyright www.maxx-marketing.net